Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Čoahkkinplána 2021

ČOAHKKINPLÁNA

2021

Gielddastivra

guov 4.. – cuoŋ. 15.- geas. 10..- golg 7. – skáb. 11. – juovl. 9.

Ovdagoddi 

Ođj.28. – guov.18.- njukč. 25.- cuoŋ. 29. – mies. 27.- borg. 26. – čakč. 23. – golg.28. – skáb.15. – skáb.25.

Háld.lávdegoddi

ođj. 28. – njukč. 25. – borg. 26. – golg. 28. 

Meahci ja ealáhusa váldolávdegoddi

Ođj. 27. – guov. 24. – mies. 5. – borg. 25. – skáb. 3.

Fuolahus, bajásšaddan ja kultuvra váldolávdegoddi

Ođj.14. Ođj.194. guov 3– njukč.16. – mies. 25. – borg. 24. – golg.14. - skáb.23.

Dárkkistanlávdegoddi

 

Vuodjenlohpelávdegoddi

Ođj. 20/22. - njukč.10. - cuoŋ. 14. - mies. 12. - geas. 9. - geas. 23. - borg. 11. - čakč. 8. - skáb. 23.

Nuoraidráđđi 

 

Vuorrasiidráđđi

 

Doaibmahehttejuvvonolbmuid ráđđi

 

Lávdegotti čoahkkinplána