Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Økonomisk utroskap - mer av det samme fra tidligere år

Påtroppende økonomileder Per Øyvind Paulsen har nå gått løs på pdf-rapporter fra det gamle økonomisystemet ERV som vi hadde i noen år fra 2010. Det er funnet fakturaer fra selskaper som har samme bakmann som det vi tidligere har rapportert om. Det er også snakk om selskaper som er nedlagt for år tilbake. Til sammen er det funnet utbetalinger for omtrent like mye som politiet har gått ut med. Fakturaene er ikke gjennomgått, men i og med at opplegget ellers er likt, så antar vi at sannsynligheten er stor for at dette også er svindel.

I tiden før 2010 hadde kommunen et økonomisystem som også er avviklet. Vi vil selvsagt finne frem gamle utskrifter for å undersøke når dette begynte. Vi frykter nå at dette kan ha begynt da lederen fikk nøkkelstillingen helt tilbake i 2000. I så fall vil samlet beløp overskride de 12 mill som nå kan være avdekket med uante summer.

De nye funnene ble umiddelbart meddelt til politiet.

Vi vil i tiden fremover bruke store interne ressurser på denne gjennomgangen, men skal selvsagt også sørge for at den daglige driften ivaretas samtidig som vi utvikler internkontrollen. Denne saken er allerede en voldsom krise for kommunen, og jeg frykter at den videre gjennomgangen av saken vil avdekke enda mer av det samme. Vi vil holde offentligheten orientert så langt som mulig uten at det forstyrrer politiets eller revisjonens arbeid.