Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Eanauđas Roavvegiettis ja dieđáhus stuorát eanauđasvára birra

Roavvegieddi, Kárášjoga – Deanušaldi gaskkas

Romssas ja Finnmárkkus,

Giddejuvvon eanauđđasa geažil. Rávvejuvvo birravuodjin Fg 98 bokte.

Juste Ohcejoga buohta. Ođđa árvvoštallan diibmu 10:00:s disdaga 26/5.

Man rájes fámus:: 26.05.2020 dii. 06:40
Man guhká: Gaskaboddosaččat

Stuorát eanauđasvárra

Čujuhusas varsom .no ođastuvvojit dieđáhusdieđut joatkevaččat. Ođastuvvon dieđuid gávdnabehtet dáppe: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/321511