Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Økende flomfare i Tanavassdraget

Flomfaren er økende i Tanavassdraget på grunn av lave temperaturer. Prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samt fra det Finske oversvømningssentret som overvåker flomsituasjon blant annet i Tanavassdraget tilsier en flomtopp litt ut i juni måned.

Flomsonekart

Det er viktig at den økende flomfaren gjelder langs hele Tanavassdraget med sidevassdrag og ikke bare ved Polmak som man kan få inntrykk av gjennom nyhetsoppslag i media den siste tiden.

Hvor stor og nøyaktig når vårflommen inntreffer, avhenger selvsagt av om hvor høye temperaturer vi får og om det eventuelt kommer regn i tillegg. Prognosene sier 4-6 juni når langtidsvarslene for været i nedslagsfeltet til Tanavassdraget er tatt med i beregningen.

Oppdatert 22. mai 2020:
Prognosene varsler om litt under 10 års flom ved målestasjon i Polmak og mellom 10 og 50 års flom i noen av sidevassdragene øverst i Tanavassdraget.

Faren for skader som følge av isgangen i elva er vurdert som liten. Dette er fordi isen i elva er svak med mange lag, med vann mellom og lite stålis. Elveisen er kontrollert av NVE før snøsmeltingen tok til på mange plasser. Kommunen regner ikke med skader som følge av isgang i elva.

Det at det tar tid med snøsmeltingen reduserer faren for skadelig isgang ytterligere.

Det er fortsatt svært mye snø omkring Karasjok og det er kommet mer i fjellet forbindelse med uvær den 14-15. mai. Kommunen har økt egen overvåkning av situasjonen og forventer en større flom enn normalt uansett hvordan snøsmeltingen vil foregå fremover.
 

På langtidsvarsel for Tana og Karasjok så skal været vi har nå fortsette med temperaturer litt over null om dagen, med lite nedbør.

Kommunen vil anbefale innbyggerne som har eiendom og verdier i flomutsatte områder om å forberede seg med å sikre eiendom og verdier. Fjern løse gjenstander som er utsatt for en eventuell flom.


NVE har utarbeidet flomsonekart for deler av Tanavassdraget i Tana kommune. Dette er områder som er mer utsatt enn andre. Sjekk gjerne ditt område og ta utgangspunkt i 200 års flom
Digitale flomsonekart (100 og 200 års flom) på nett for Tana

Vannføring Tanaelva ved Polmak:
https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0234.00018.000/

Finske prognoser
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/yleisoEnnusteetJaVaroitukset/#homeSv

Vårflomanalyse 14. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020
https://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-14-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/

Snømengder i prosent
http://www.senorge.no/?p=senorgeny&m=bmNVEGrey%3BMapLayer_swepr%3B&l=no&d=1589778000000&e=703238%7C7642388%7C1353479%7C7930932&fh=0%3B2468