Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Diehtojuohkin Dearvvašvuođaguovddážis

Dan oktavuođas go gielda šaddá álgit sirret bargiid dán váttis dilis, gártet dát vuoruheamit čađahuvvot ovttasráđiin Dearvvašvuođadirektoráhtain.

Dearvvašvuođadivššárat lea deaivamis dáid telefovdnanummiriid bokte- 455 177 17, ja 455 177 18,  áigodagas 9-14.

Sealgeeadni lea deaivamis dán telefovnnas 404 406 59. Sealgeeadni lea dábálaččat deaivamis Unjárgga dearvvašvuođaguovddážis.

Mii vuoruhat áhpehemiid čuovvuleami, áiduriegádemiid ja čađahat mánáidboahkuhanprográmma. 6 vahku dárkkisteapmi dearvvašvuođaguovddášdoaktára luhtte čađahuvvo dego plánejuvvon.

Olbmot geain leat dávdadovddaldagat dego boalddáhat, čottabávččas, lossa vuoigŋan ja golgi njunni eai galgga boahtit dearvvašvuođaguovddážii dahje sealgeeatni lusa, muhto váldit oktavuođa telefovnna bokte