Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Buot áigevárrehusat doavtterguovddážis lea heaittihuvvon

Mii bivdit sin geat leat ožžon áiggi doaktárii dahje laboratoriai ja hávvedikšunlatnjii eai galgga boahtit jus eará diehtu ii leat addojuvvon. 

Njoammudan vára dihtii dán pandemiijas mii dál lea jođus lea mis bággu cealkit eret buot várrejuvvon áiggiid Deanu doavtterguovddážis. 

Doaktárat riŋgejit muhtumiidda geaidda leat áiggit várrejuvvon ja čilget dán váttisvuođačuolmma ja árvvoštallat lea go dárbu ieš boahtit doaktára lusa. Vuodjinkoartaduođaštusat, doavttircealkámušat NAV:i ja eará duođaštusat eai vuoruhuvvon dán vuoro.

Buohkat geat leat manahan doavttiráigevárrehusa fertejit ieža fas fuolahit várret ođđa áiggi go njoammudandilli lea ráfon.