Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Idéa-kaféa Deanušaldi guovddáš birra vuossárgga 11.03 tii.18

Deanušaldi guovddáš lea regulerema vuolde. Dat mielddisbuktá ahte gielda lea ráhkadeamen plána mo áreálat guovddážis galget geavatuvvot boahtteáiggis. Dat šaddá leat 10 – 20 jagi dassášii go guovlu boahtte háve regulerejuvvo, de dat leat deahálaš buohkaidda geat beroštit mo gielddaguovddáš galgá leat. Lea go dus oaivilat?  Boađe idéá-kafeái.

Ihttin mii bidjat min ruovttusiidui árvalusa mo guovddáža áreálat šaddet geavatuvvot. Čuovo mielde.