Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Diehtu vuoššanvárutusa birra – Lišmajávrri čáhccerustet.

Lišmajávrri čáhccerustet addá čázi Deanušaldái, Nuorttit  ja Oarjjit Sieiddái, Leaibenjárgii, Horbmái, Álletnjárgii ja Nuortit Buolbmágii

Vuoššanvárutus doalatuvvo ain viidáseabbot.

Čáhzi Lišmajávrris leat nuoskkiduvvon

Maid mii leat dahkan:
Mii leat dárkkistan min vuogádaga ja mii eat leat gávdnan maidige buostu áviikaid.
Buot sillit ja UV-rusttet leat dárkkistuvvon ja buot doaibmá nu go gálgá.
Allabásseaŋŋa ja čáhccerevret leat gurrejuvvon nuoskkiduvvon čázin, ja mii leat álgán heahtekloret čázi.

Čáhcceiskkosat leat váldon sihke ovdabeale ja máŋábeale buhttistanrusttega hui dávjat dávjá, ja maiddái ieš dan Lišmajávrris. Dáid leat sádden láboratoriai iskkamii.

Mii leat maid ohcan čáhccegáttin miehtá Lišmajávrri ja daid lágaš čáhccegolganguovllus ja iige gávdo miige.

Maid mii leat gávdnan:
Čáhcceiskosiid váldán Lišmajávrris ja lagaš jovain mat golget  jávrái dat čájetit nuoskkideame, ja oassi dás leat golgan cáhccerevriid mielde áboneanttaidda. 

Maid mii  bargat viidáseabbot:
Mii leat ain ohcamin nuoskkideame siiva dasa ja sihke čáhccegolganguovllus ja Lišmajávrris. Ohcama joatkit čáhccegolganguovllus.  

Geahča kárta vuolimusas ártihkkális

Makkár doaibmabijut leat mis juhkančáhcái:

Čáhcci mii dál leat čáhcceneahttas  leat  UV-suoŋarduvvon nu go dáválaččat. Dasa lássin leat vel bidjan klorá dassášii go mii leat sihkkar ahte juhkančáhzi aboneanttaidda lea áibbas buhtis. 

Lismajavri - nedslagsfelt