Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forbud mot fôring av hjortedyr (gjelder også rådyr)

Det er nå forbudt å legge ut fôr til hjortedyr i hele landet. Forbudet er lovfestet i forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 6.

CWD, også kjent som skrantesyke, ble her i landet oppdaget i 2016 og er påvist hos flere villrein, elg og hjort. Nordligste registrerte tilfelle er funnet i Lierne i Nord-Trøndelag.

Skrantesyke, er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Den kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Dyrene blir infisert ved opptak av prioner gjennom munnen eller nesen. Smitteoverføringen kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Inkubasjonstiden er lang, opptil flere år, og dyrene er tilsynelatende friske i store deler av denne perioden. De skiller imidlertid ut prioner med avføring, spytt, urin og nesesekret lenge før de viser sykdomstegn. Prioner beholder smitteevnen selv etter lang tid ute i naturen. Se video.

Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelser for bl.a. kortvarig nødfôring av rådyr i områder der CWD ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer. Det oppfordres til å ta kontakt med Tana kommune før en eventuell søknad om nødfôring.