Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.

Tana kommunestyre har vedtatt Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes. Formålet med planen er å bevare et viktig natur- og friluftslivsområde, samt hindre ødeleggelse og slitasje på kulturminner i Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes. Turstier kan merkes, og det kan settes opp informasjon om kulturminner og naturverdier i området. Detaljreguleringen åpner for statlig sikring av friluftsområdet ved Kaldbakknes. Her vil det ikke lenger være tillatt med overnatting i bobil eller campingvogn. Rundt moloen er det regulert en forankringsfri sone på 50 meter ut i elva, for å gi rom for fiske fra land. Det åpnes for etablering av nye parkeringsplasser, bl.a. én der det er tillatt med oppstilling av bobil. Det vil være tillatt å føre opp fuglekikkerskjul på 2 steder. Plandokumentene er på koplingene nedenfor.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 27.august 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.