Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Geaidnu Gálbenjárgii lea rabas. Ii berre vuodjit geassedeahkaguin

Geainnus lea ain jiekŋa duokkot dákko, nu ahte ii berre vuodjit geassedeahkaguin.