Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Searvva álkiduvvon huksenohcamušaid pilohtaprošektii!

Lea go dus jurdda hukset opmodagat ala? Juoidá mii lea nu eaŋkil ahte sáhtát ieš lágidit ohcamuša, dahje it soaitte oba dárbbašit ge ohcat?

Jus nu lea, de hálidivččiimet mii oahppat dus ja du vásáhusain pilotprošeavttas! Mii leat ovttasbargguin Huksenkvalitehtadirektoráhtain (DiBK) bargamin dan ovdii ahte dábálaš olbmuide šattašii álkit ohcat huksenlobi. Dál mii ohcat olbmuid geat hálidivččet geavahit DiBK:a ođđa bagadusa ja skoviid, ja dakko bokte addit midjiide dieđuid ahte lea go nu ahte dát duođai álkidahttá ohcanproseassa. Don sáhtát oassálastit pilohtaprošektii jus
• don áiggut ohcat huksenlobi ieš (it áiggo geavahit ovddasfástideaddji ohcci)
• don hálidat dávistit midjiide
• lágidat ohcamuša gildii ovdal golggotmánu 2017
 

Mii leat bidjan meari eanemusat 10 ohcci gielddas, vai mis lea doarvái kapasitehta čuovvulit buohkaid. Deavdde skvoi vuolde / sádde e-poastta mas lea bajilčála "Oassálastit pilohtaprošektii".
Namma
E-poasta
Telefonnr (mobila)
Čilge oanehaččat makkár huksenplánat dus leat
Muital jus leat ovdal ohcan huksenlobi