Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Láhkaásahus gielddalaš skohtermáđiide Deanus lea mearriduvvon

Gielddastivra mearridii čoahkkimis 15.12 2016 Láhkaásahusa gielddalaš skohtermáđiide Deanus. Jus hálidat moaitit mearrádusa, de fertet sáddet moaitaga gildii ovdal ođđajagimánu 8. beaivve 2017. 

Gielddastivra mearridii čoahkkimis 15.12 2016 Láhkaásahusa gielddalaš skohtermáđiide Deanus, oktan gullevaš máđiikárttaiguin. Láhkaásahusas leat moadde smávit rievdadusa ovddit láhkaásahusa ektui. Eanaeaiggádat ja opmodagaid vuoigatvuođalaččat máđi guovllus, Sámediggi ja guovllu orohagat, organisašuvnnat geain lea gullevašvuohta guvlui, kránnjágielddat ja stáhtalaš ja regionála organat sáhttet moaitit gielddastivrra mearrádusa. Moaitta ferte sáddejuvvot Deanu gildii ovdal ođđajagimánu 8. beaivve 2017.  

 

Rievdadusat mohtorjohtaluslágas ja mohtorjohtalusláhkaásahusas, mat mearriduvvojedje 2015:s, dagahedje ahte skohtermáŋit Deanus fertejedje ođđasit árvvoštallot ja obbalaččat mearriduvvot ođđasit. Gieldda váldoulbmil leamaš nannet otná máđiid ja jávrriid, gosa sáhttá bisánit skohteriiguin, láhkaásahusaid bokte, vai sáhttá geavahišgoahtit daid dán dálvvi. Máđi mii manná Supmii tuollostašuvnna bokte Buolbmágis ja ođđa gilimáđit Deanušalddis leat mielde dan ođđa máđiikárttas ja láhkaásahusas. 

Ođđa láhkaásahus sisttisdoallá čavgasat mearrádusaid máđiid geavaheamis, namalassii leavttu ektui ja vuodjináiggiid ektui, go ovddit láhkaásahus. Sivvan dása lea ahte jupmačielggadepmi mii lea dahkkon, čájeha ahte dát lea dárbbašlaš doaibmabidju. 

Kárta mii čájeha máđiid, láhkaásahus ja áššedovddiidus lea liŋkkain dás vuolábealde.