Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Gjeldende fra 1 des. 2016

Åpningtider NAV Deatnu-Tana

Åpningstider gjelder fra 1. des. 2016

NAV Deatnu-Tana har fysisk åpent mandag, onsdag og fredag mellom kl.10.00 og kl. 14.00 for korte avklaringer. Ellers vil kontoret være åpent fra mandag til fredag for forhåndsplanlagte veiledningssamtaler.

Ring 55 55 33 33 eller skriv til oss via din side på NAV.no for å avtale tid med oss.

For øvrig henviser vi til www.nav.no som er åpnet 24 timer i døgnet.