Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Åpningstider og valglokaler på valgdagene

Valgdagen for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september. Tana kommunstyre har vedatt at det i samtlige kretser også skal holdes valg søndag 10. september. På søndag er det lik åpningstid i alle kretsene, mens det på mandag er ulike åpningstider. De tre største kretsene holder åpent til kl. 20:00, mens de tre minste kretsene holder åpent til kl. 18:00. 

Det gjøres oppmerksom på at kretsen Polmak/Alleknjarg har fått nytt valglokale i forhold til tidligere valg. Nytt valglokale i kretsen er Tana museum. Du finner valglokalene ved å trykke på linkene nedenfor.

Valgkrets Valglokale Søndag 10.sept. Mandag 11.sept.
01-Sirma Sirma grendehus 17 - 20 10 - 18
02-Polmak/Båteng Org.hus - Servviid dállu 17 - 20 10 - 18
03-Tana bru Tana miljøbygg 17 - 20 10 - 20
04-Austertana Austertana samfunnshus 17 - 20 10 - 20
05-Boftsa Boftsa oppvekstsenter 17 - 20 10 - 20
06-Polmak/Alleknjarg Tana Museum 17 - 20   10 - 18