Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 14.03.2019

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune
 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

 

Løype nr

Løype  

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Stengt

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Åpen

 

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Åpen

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Åpen

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Åpen

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Åpen

 

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Åpen

 

 6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Åpen

 

6B

Smalfjord–løype 6A

Åpen

 

6C

Boftsa–løype 6A

Åpen

 

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Stengt

 

7

Ifjordfjellet

Åpen

 

 8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Åpen

 

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Delvis åpen

  

 Åpen mellom Båteng og Langnes via tilførselsløyper til Tana bru.

OBS på isflak som stikker opp utenfor løype, mest mellom skiippagurra - Horma.

 

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Åpen

 

 10B

Løype 10A–Geresjávri

Åpen

 

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Åpen

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Åpen

 

12

Austertana–Harrelv

Åpen

 

13

Luftjok–Austertana

Delvis åpen

 Åpen fra Løype 9 Tana elva til   nordenden av Hanavann

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Delvis åpen

 Åpen i Austertana

 14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Åpen

 

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Åpen

 

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Åpen

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Stengt

 

18

Tanabru

Delvis åpen  Åpen fra hotellet og løypene nordover. IKKE åpen mot tilførselsløype sør for Tana bru (mot skiippagurra).