Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Juryens bedømmelse og kåring, Åpen arkitektkonkurranse, Plan- og design - Kirke Tana bru

Polmak og Tana kirkelige Fellesråd behandlet i 2009 saken om å få kirketomt i tilknytning til Tana Menighetshus, og at et areal på ca 10 da ble regulert til kirketomt og parkeringsplasser, av kommunen. I juni 2012 ga Tana kommune tilsagn om tomt til fremtidig kirke og park i tilknytning til menighetshusets plassering i dag. Formannskapet har satt som forutsetning at fellesrådet må synliggjøre planer for området innen 5 år.

Polmak- og Tana kirkelige fellesråd har således i møte 28.08.2012 nedsatt et arbeidsutvalg for kirke ved Tana Bru.

Arbeidsutvalget har arbeidet med et et konkurransegrunnlag for kunngjøring av en åpen plan- og designkonkurranse for kirke ved Tana bru. Konkurransen ble kunngjort som åpen plan- og designkonkurranse for kirke Tana bru, på konkurranseportalen Doffin 5. juni 2014.

Ved anbudsfristens utløp var det kommet 29 rettidige forslag fra arkitekter/arkitektkontor.

Juryen har i perioden 17. september - 28. november 2014 hatt 4 møter knyttet til bedømmelsen. Juryen har i sitt avsluttende møte kommet frem til kåring av en omforent vinner av konkurransen. Det ble tildelt en 1., 2., og 3. premiering, samt hederlig omtale til et bidrag.

Alle de premierte forslagene er utstilt på menighetshuset, Tana bru.

Vinner   «Axis Mundi»