Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Dán jagáš girjerájus 2013 bálkkašumi geigen - Deanu girjerájus

Deanu girjerájus oaččui bálkkašumi Dán jagáš girjerájus Finnmárkkus 2013:s.
Ikte finai Finnmárkku Fylkkagirjerádjosa hoavda Stine Qvigstad Jenvin Deanus geigemin bálkkašumi girjerádjosii.

Fylkkagirjerádjosa hoavda, Stine Qvigstad Jenvin, muitalii ahte Deanu girjerájus lea ožžon bálkkašumi dan dihtii go girjerájus lea addán buot ahkásaš geavaheddjiide buriid fálaldagaid. Girjerájus lea dihtomoelalaččat vuoruhan viissis ulbmiljoavkkuid, nu go nuoraid, omd. dakko bokte ahte leat čađahan prošeavtta Nuoraid girjehábmendáidu. Dasa lassin lea girjerájus lágidan Seniorsurfa, leamaš veahkkin lágideamen girječálliideahkediid priváhta ruovttuin ja čađahan ollu eará gelddolaš doaimmaid.

Dá čuvvot muhtun govat dilálašvuođaš go Deanu girjerájus oaččui bálkkašumi Dán jagáš girjerájus Finnmárkkus 2013.

Fylkesbibliotekssjef Stine Qvigstad Jenvin deler ut blomster til bibliotekssjef Ragnhild Måsø_200x182.jpg

Fylkkagirjerádjosa hoavda Stine Qvigstad Jenvin addá rásiid Deanu girjerádjosa hovdii Ragnhild Måsøi.

Fylkesbibliotekssjef Stine Qvigstad Jenvin gir begrunnelsen på tildelingen av årets bibliotekspris 2013 til Tana bibliotek_200x220.jpg

Fylkkagirjerádjosa hoavda čilge manne Deanu girjerájus oaččui bálkkašumi.

Fylkesbibliotekssjef Stine Qvigstad Jenvin med diplomen til Tana bibliotek_200x220.jpg

Diploma mii duođašta ahte Deanu girjerájus šattai Dán jagáš girjerádjosin Finnmárkkus 2013:s.

Bibliotekssjef  Ragnhild Måsø takker for prisen_200x135.jpg

Deanu girjerádjosa hoavda Ragnhild Måsø giitá bálkkašumi ja rásiid ovddas, ja giittii buohkaid geat leat leamaš mielde váikkuheamen dasa ahte girjerájus lea šaddan nu buorre ahte oaččui dán bálkkašumi.

Kaken for Årets bibliotek 2013 i Finnmark_200x155.jpg
Guossit besse borrat dán gáhku.

Ragnhild Måsø og Unni Trosten åpner kaken_200x133.jpg
Lei lunddolaš ahte girjerádjosa bargit besse vuosttažin čuohppat gáhku.

Gjester under kakefesten i forbindelse med utdelingen av prisen som årets bibliotek  i Finnmark 2013_200x133.jpg
Muhtun guossit geat ledje bovdejuvvon bálkkašumi juohkimii.
Gjester under kakefesten i forbindelse med utdelingen av prisen som årets bibliotek  i Finnmark 2013 - 2_200x133.jpg
Vel eambbo guossit mat ledje boahtán dilálašvuhtii.