Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Bovdehus Deanu álšaguovddáža almmolaš rahpamii

Álšaguovddáš lea gielddalaš dearvvasvuođabálvalus man ulbmil lea ovddidit fysalaš ja psykalaš dearvvasvuođa, ja maiddái eastadit ja hálddašit dávddaid, nu go omd. kolsa, diabetes 2, váibmo- ja varrasuotna vigit.

Álšaguovddáža ulbmiljoavku lea olbmot geain lea stuorát vejolašvuohta oažžut dávdda, dahje geain leat jo dávddat dahje hástalusat čadnon fysalaš ja psykalaš dearvvasvuhtii, muhto dattege ii dárbbaš leat buozus dahje ii dárbbaš leat diagnosa jus hálida leat oassálastit álšaguovddážis. Dása sáhttá čatnat vuordámušaid rievdadit eaŋkilolbmo eallinlági, mas deattuha fysalaš doaimma, buori borramuša ja heaitit borgguheames.

 

Álšaguovddáža vuođđofálaldat lea álšaresepta, mii lea áigodat mas oažžu strukturerejuvvon čuovvoleami. Fástadoavttir, eará dearvvasvuođabargit dahje muhtun NAV- kantuvrrat sáhttet čálihit álšareseptta.

Reseptaáigodat álggahuvvo individuála ságastallamiin. Máŋgga sajis fállet maid iskat du fysalaš álššaid. Dasto mearridat ovttas iežat álšabagadalliin mo heive buoremusat joatkit. Eanáš álšaguovddážiin leat joavkofálaldagat áššiide mat gusket sihke fysalaš doaimmaide, borrandábiide ja dasa ahte heaitit borgguheames. Muhtun sajiin fállet maid kurssaid hálddašeames heajos miela.

Álšaguovddáš ovttasbargá eaktodáhtolaš bargiin, almmolaš ja priváhta aktevrrain, ja sii dovdet báikkálaš fálaldagaid bures. Dát leat fálaldagat mat sáhttet veahkehit du bisuhit buriid eallindábiid maŋŋá go áigodat álšaguovddážis lea nohkan.

Sáhtát váldit oktavuođa álšaguovddážiin njuolga, almmá álšareseptta haga, ja de oaččut dieđuid ja bagadallama dárbbuid mielde.

Rahpanbeaivvi lea vejolaš oažžut eambbo dieđuid álšaguovddáža birra ja kánske maid lea vejolaš beassat čađahit dearvvasvuođaságastallama ovdal go fástadoavttir dahje NAV bivdet oktavuođa, jus dasa lea dárbu.

Bovdehus