Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Offentliggjøring av valgprotokoll for Østre valgkrets - Sametingsvlaget 2013

På sametingets hjemmeside er det lagt ut informasjon om at møtebøker for sametingsvalget er unntatt offentlighet. Opptellingsvalgstyret i Østre valgkrets har søkt Sametinget om tillatelse til å offentliggjøre resultater fra Østre valgkrets da det ikke ligger noen grunn til å unndra valgprotokollen. Sametinget har innvilget søknaden.

Nedenfor kan du åpne Opptellingsvalgstyret valgprotokoll - Østre valgkrets Sametingsvalget 2013 og Resultat pr. kommune med antall rettede og urettede stemmesedler