Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Mattilsynet inviterer til

Åpent mini-seminar om plantevernmidler på Tana Videregående skole, tirsdag 4.juni

Mattilsynet seksjon for nasjonale godkjenninger arrangerer et mini-seminar om planteverrnmidler der det tas opp tema om helse og miljø ved bruk av plantevernmidler. Seminar er åpent.

Sted: Tana videregående skole

Dato: 4. juni

Tid: kl. 11 – 13.30.

        Kl:11-11.30 Introduksjon fra Tana kommune

        Kl:11.30-12.30 Lunsj

4 juni 2013

 

12.30 – 12.35

Om Mattilsynet, Seksjon nasjonale godkjenninger

-innledning

12.35- 12.50

Plantevernmidler og godkjenning av plantevernmidler

Agronomigruppen

12.50- 13.05

Helse og miljø effekter ved bruk av plantevernmidler

Humantoksikologi

  • CLP- nytt regelverk for merking av plantevernmidler
  • Hormonhermere
  • Cocktaileffekten-samspill mellom flere plantevernmidler

13.05 -13.20

Helse og miljø effekter ved bruk av plantevernmidler

Økotoksikologi

  • Internasjonalt arbeid
  • Bier i media
  • Modeller

 

13.20-13.30

Informasjon om såvarer:

  • Poteter
  • Korn
  • Engfrø

13.30

Diskusjon