Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016

Kommunestyret behandlet Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016 i sitt møte 18.12.2012.