Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Bearjadaga golggotmánu 26. beaive tii. 20:00

Beakkán fijuvlačuojaheaddji Atle Sponberg ja Ensamble Noor konsearta

Juohke jagi Scene Finnmark “Godt selskap” olis ovdanbuktá Ensamble Noor buoremus dási klassihkalaš musihka. Dán jagáš konsearttas čuojahit sii ovttas erenomáš čeahpes solisttain Atle Sponbergiin. Son lea okta dan gelddoleamos ja máŋggabeallásaš fijuvlačuojaheddjiin otne. Son lea ee. KORK:a konseartameašttir.
atle sponberg

Bearjadaga golggotmánu 26. beaivve

Tii: 20:00
Kinosála, Birasvisttis
Okta Sponbearga stuorámus hálidusain lea argentinalaš tango, maid son lea studeren Buenos Airesis fijuvlalegeanddain Soares Paziin. Beasat gullat mielastupmi bihtá tangolegeanddas Piazzolla lassin Schumann musihkkii. Atle Sponberg čuojaha fijuvlla maid Giovanni Battista Guadagnini ráhkadii Milanos 1752:s.
Sii čuojahit maiddái Schumanna klaverkvinteahta, mii lea okta dain stuorámus musihkkabihtáin klassihkalaš hivvodagas. Musihkkabihttá, mii manná hui njozet, lea maid dovddusin dahkkon ee. fuopmášahtti rollain musihkkan “Fanny ja Alexander”-filmmas.
Ensamble Noor lea Scene Finnmarka profešunealla kámmármusihkkajoavku, mas oassálastet pianokvarteahtta Ingrid Marie Willassen fijuvllain, Tørris Koløen bratsjain, Nikolay Girunyan celloin ja Nils Anders Mortensen pianoin.