Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Almmuhus: Oahpaheaddjistipeanda ja stipeanda sámegielhálli ovdaskuvlaoahpaheaddjistudeanttaide

Dákko bokte almmuhuvvojit 5 stipeandda olbmuide Deanus geat váldet oahpaheaddjioahpu vuođđoskuvladásis ja sámegielhálli deatnulaččaide geat leat lohkamin ovdaskuvlaoahpaheaddjin. Sáhttá juolluduvvot 15.000 kr stipeandan. Ohcanáigemearri lea golggotmánu 1. beaivve.

Dat geat ožžot stipeandda geatnegahttet iežaset álggahit oahpaheaddjibargguset dahje fidnogeainnuset ovdaskuvlaoahpaheaddjin Deanus.

Ohcamuš sáddejuvvo Deanu gildii, oahpahusossodahkii, 9845 Deatnu. Duođaštus oahppobáikkis ferte leat mielddusin.
Juolludeapmi dahkko Bajásšaddan- ja kulturlávdegotti čoahkkimis golggotmánu 30. beaivve.