Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Seniorsurfabeaivi Girjerádjosis lihkostuvai bures

Seniorsurf m elever fra Seida skole_200x133

Dán jagáš seniorsurfabeaivvi girjerádjosis mii čađaheimmet ovttas Sieiddá skuvlla ohppiiguin.

Viššalis nuorat oahpahedje geavaheddjiid surfet inteneahtas ja geavahit sosiála mediaid, nu go facebook, twitter jna.

Mii giitit Sieiddá skuvlla 10. luohká ohppiid buori čađaheami ovddas, sihke dárogillii ja ruoššagillii, girjerádjosa geavaheddjiid várás.