Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ráđđealmmái ii leat evttohan heaittihit skuvllaid, nu mo Ságat čállá

Ságat čállá ahte Ráđđealmmái lea evttohan heittihit skuvllaid. Dát ii atte rivttes gova bušeahttaáššis.

Politihkarat leat bivdan čalmmustahttit ekonomalaš čuozahusaid jus nuoraidskuvllat čohkkejuvvojit guovtti skuvlii - sámi ja dáru skuvlii, ja jus čohkkešii buot luohkáid guovtti skuvlii. Dát lea čilgejuvvon oanehaččat áššis, muhto ii leat evttohuvvon hálddahusas.

Livččii hui sávahahtti ahte Ságat lokte gelbbolašvuođastis gielddalaš hálddašeami ja jođiheami ektui, nu ahte artihkkalat boahtteáiggis doalašivčče buoret deaivása.