Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014

Tana formannskap sin innstilling til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no Endelig behandling skjer i kommunestyret den 15.12.2010.

Formannskapets innstilling til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014.

Saksprotokoll fra formannskapets behandling av Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 finner du her.

Saksframlegg og budsjettdokumenter finner du her.