Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

BOAHKUHEAPMI OĐĐA INFLUEANSSA VUOSTÁ A(H1N1) (Spiidneinflueansa)

Mii fállat dál boahkuheami

   •Ovdaskuvlamánáide 6 mánnosaš rájes, geat eai leat mánáidgárddis ja geat eai leat boahkuhuvvon ovdal.

      •Olbmot geat leat seammá viesus/ lagas oktavuođas:
              -Olbmuiguin risikojoavkkuin geaidda eai ávžžut boahkuheami
              -Njuoratmánáiguin geat leat vuollil 6 mánu
              -Áhpehemiiguin geat leat álgooasis vuordimin máná (vuosttas 12  vahkus).

      •Olbmot geat leat lahka spiinniid/spiidnedoaluid

Boahkuheapmi čađahuvvo vuossárgga 30.11.09 tii 0900 rájes gitta tii. 1500 rádjai dearvvasvuođastášuvnnas Deanu dearvvasvuođaguovddážis.

Mánáide vuollil 10 jagi ja olbmuide geain lea heajos suodjalus dávddaid vuostá ávžžuhuvvojit guokte dálkkasmeari. Earáide ávžžuhuvvo okta dálkkasmearri.

Boahkku máksá 50,- kruvnnu, ja dan galgá máksit ruđain.

http://pandemi.no/