Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Dearvvasvuođafitnodagat váldet badjelasas buohccimátkkiid

2009 čavčča mielde váldet dearvvasvuođafitnodagat badjelasas buot doaimmaid maid NAV lea dán rádjai doaimmahan buohccimátkkiid oktavuođas. Dása guoská plánet mátkki, addit dieđuid buohccimátkkiid birra ja mátkegoluid áššemeannudeapmi.
pasientreiser_200x117

Dutnje, dego buohcci, leat dán oktavuođas muhtun praktihkalaš rievdadusat. Váldorievdadus lea ahte don galggat ieš deavdit mátkerehkega ja sáddet dan Pasientreiser ANS:i (skábmamánu 3.beaivve rájes).

 

Gitta vuolimusas siiddus gávnnat iežat gieldda, ja das oainnát goas rievdadusat gustojit dutnje. Dán beaivvi rájes it galgga šat váldit oktavuođa NAV:in go dárbbašat mátkegoluid gokčojuvvot. Du mátkerehket gieđahallo de dearvvasvuođafitnodaga buohccikontoris. Helse Finnmark/ Finnmárkku dearvvasvuođa buohccikontor lea Hámmárfeasttas.

Rievdadusat buohcciide
Buohcciide lea stuorámus erohus dat ahte sii eai galgga šat váldit oktavuođa NAV:in go áigot ruđa máksojuvvot ruovttoluotta mátkegoluid ovddas. Buohccit ožžot mátkerehketskovi go leat divššus. Go bohtet ruoktot, de galget deavdit skovi. Mátkerehket sáddejuvvo de konfeluhtas masa čujuhus lea čállojuvvon ovddalgihtii, ja de ožžot mávssu dan ovddas masa lea gáibádus. 

Jus dárbbašat veahki, de sáhtet riŋget Pasientreiser 05515, mii lea oktasaš riikkalaš telefonnummir. Dáppe oaččot vástádusaid buot gažaldagaide mat gusket buohccimátkkiide. Buohccit galget maiddái riŋget 05515 go áigot tiŋgot buohccimátkki rekvisišuvnnain, dahje go dárbbašit rekvisišuvnna eará sáhttui go ii gávdno ruvttosáhttofálaldat.

Praktihkalaš rievdadusat  – vuoigatvuođat eai rievdda
Vaikko vel gártet praktihkalaš rievdadusat, de buohcciid vuoigatvuođat eai rievdda. Váldonjuolggadus lea ahte buohcciide gokčojuvvo hálbbimus mátki ruvttosáhtu mielde dikšui ja ruovttoluotta.
 
Mátkerehket – ná barggat dainna
  1. Dáhto mátkerehkega ja gárvásit adreserejuvvon konfeluhta go leat divššus. Mátkerehketskovi sáhtat maid viežžat interneahtas neahttasiiddus www.pasientreiser.no
  2. Deavdde mátkerehkega, bija buot máksoduođaštusaid ja gohččuma doaktára lusa mildosin.
  3. Bija frimearkka dan gárvásit adreserejuvvon konfeluhttii, dahje geavat eará konfeluhta, ja sádde dan Dearvvasvuođafitnodaga buohccimátkkiid guovddážii.
    Ođasmahttojuvvon riikaviidosaš dieđut ja mátkerehketskovvi gávdno neahttasiiddus
    www.pasientreiser.no.
Finnmárkku dearvvasvuođas dáhpáhuvvet rievdadusat:
  • Skábmamánu 3.beaivve daidda geat ásset Várggáin, Čáhcesullos, Kárášjogas, Davvesiiddas, Gáŋgaviikkas, Bearalvágis, Deanus, Unjárggas, Báhcavuonas ja Mátta-várjjagis.
  • Skábmamánu 24. beaivve daidda geat ásset Hámmárfeasttas, Guovdageainnus, Álttás, Lábis, Ákŋoluovttas, Fálesnuoris, Muosáhis, Davvenjárggas ja Porsánggus.