Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rabas láhtut Deanu gielddas

Løype nr
Løype
Status
Merknader
1
Levajok - Leavvajávri
Stengt
 
2A
Sirbmá - Bajimuš Lavdnjusjávri
Stengt
 
2B
Laksjok – Garpejohkguolba til løype nr 3A Båteng
Stengt
 
3A
Båteng - Gurteluobbal
Stengt
 
3B
Storfossen -Vest for Laddelasjávrit
Stengt
 
3C
Garpejohkguolba – Gaskamuš Lavdnjusjávri
Stengt
 
4
Hillágurra - Linkunjavri
Stengt
 
5
Masjok – Sommervann til kommunegrensen v/Guorgajávri
Åpen (delvis)
Til Sommervann
10.12.08
6A
Bonakas – Geassejávri
Stengt
 
6B
Smalfjord – Løype 6A
Stengt
 
6C
Boftsa – Løype 6A
Stengt
 
6D
Golgutjávri – Løype 5 ved Luottemourjohka
Stengt
 
7
Suoššjohka - Ifjordfjellet
Stengt
 
8
Storelva – Stuorra Ilis
Stengt
 
9
 
Tanaelv
Åpen (delvis)
Fra Tana bru til Langnes 10.12.08
10A
Austertana – Ridoveibru
Stengt
 
10B
Løype 10A - Geresjávri
Stengt
 
10C
Čammajok bru – bru ved Jouvlajohka
Stengt
 
12
Birkestrand- Lille Klokkarvann
Åpen
10.12.08
13
 
Luftjok – Austertana, Artictrail
Åpen
10.12.08
13B
Austertana – Stjernevann, Kommunegrensen Berlevåg, Artictrail
Stengt
 
14
Álleknjárga – Skálvejávri
Åpen
11.12.08
15
Polmak - Polmakvatn
Åpen
10.12.08
16
Langnes - Gavesluokta
Åpen
10.12.08
17
Tanaelva v/ renseanlegget - hotellet- Shell
Åpen
10.12.08
17A
Fra løype 17 ved helikopterplassen - fotballbanen - brannstasjonen - langs Grenveien til AS Normaskin
Stengt
 
17B
Tanaelva på oversiden av Seidastryket - Seidajohkamunningen til E6- kryssing av E6 ved kryss E6/RV 98 til løype 17
Stengt
 
18
Scooterløype til Finland
Stengt