Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Årsmelding for landbruk 2007

Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby
og Berlevåg, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Tana kommune mottar en
årlig godtgjørelse for å utføre oppgaver innen landbruksforvaltningen for Nesseby og
Berlevåg kommuner.
Vinterfor på plass