Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forenklet budsjettoppstilling til Årsbudsjett 2009

Vedlagt følger en forenklet budsjettoversikt som vil gjøre det enklere å arbeide med budsjettet