Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Fásta lášmmohallanáiggit Deanu máŋggageavahushállas ja Deanu Vuodjansáles (2021/2022)

Deanu gieldda oamastanfitnodat KF muittuha ahte ohcanáigemearri lea suoidnemánu 30.b. 2021 gos juhkkojuvvojit fásta lášmmohallanáiggit áigodahkii 2021/2022.

2021-06-02 Les mer...

Bistevaš hárjehallanáiggit Deanu máŋggageavahusvisttis ja Deanu vuojadanhállas(2020/2021)

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.

2020-05-28 Les mer...