Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Bistevaš hárjehallanáiggit Deanu máŋggageavahusvisttis ja Deanu vuojadanhállas(2020/2021)

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.

2020-05-28 Les mer...