Generelt om virksomheten

Drift av kommunens bygningsmasse. Drift av vannforsynings- og avløpsanlegg og renovasjon. Drift av kommunale veier og gater. Utfører kommunal feiing og brann- og ulykkesforebyggende arbeid. Oppsyn og merking av utmarksløyper. Drift og utvikling av kommunens it-løsninger. Ansvar for investeringsprosjekter innen bygg-, anlegg og It

Ledelse: Virksomhetsleder: Bill Sørensen                
               Ledende vaktmester: Jan Leonhardsen
               Arbeidsleder anlegg: Solveig Therese Halonen

Kontaktinfo: Besøksadresse Ringveien 59, Tana bru. Telefon 464 00 230 Fax 78928810

Bygningsdrift:

 

Anleggsdrift:

IT-tjenesten
It- tjenesten har i dag 3 stk. 100% stillinger og et formalisert driftsamarbeid med Nesseby. Tjenesten har drift og utviklingsansvar for kommunenes IT-løsninger.
For bistand kontakt Helpdesk: på tlf. 46 400 399
Tana kommune har et nettverk som er basert på nye løsninger. Alle virksomheter er tilknyttet nettverk med fagløsninger. Totalt drifter vi vel 50 forskjellige løsninger/systemer
Kommunen har i tillegg driftsansvar for Øfas og Seg.
Tana drifter i dag også barnevernsløsningen til Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby og Gamvik, samt sosialløsningen til Lebesby og Gamvik
Ansatte er: Odd-Steinar Mathisen, IT-konsulent , tlf. 46400301
                   Bjørn Magne Holm, IT-konsulent, tlf. 46400302
                  Jon Ramy Andersen, IT-konsulent, tlf. 46400303

Tana kino
Kinoen har som regel 2 forestillinger hver søndag i perioden 1. September  til 15. Juni. Kinoen er oppdatert med 3D og lyd i 5.1 format. KInoen har ca. 160 sitteplasser. Kinoen har egen nettside www.tanakino.no