Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Bygde- og grendenavnene som del av den offisielle adressen i Tana

Nå kan innbyggerne i Tana få bygdenavnet som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha bygdenavnet på i adressen til eiendommen. Alle hjemmelshavere som ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen. Kommunen har lagd et eget skjema for dette. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet. Tilleggsnavnene blir den av den offisielle adressen i folkeregisteret først i 2018. Det er ingen frist for å gi tilbakemelding.


Mange har savnet bygdenavnene som del av den offisielle adressen, etter at nesten alle bolig- og fritidsbygg i Tana nå har fått veiadresse. Situasjonen i Tana er spesiell, med aktiv bruk av både samiske, norske og kvenske navn. Kommunen har derfor arbeidet hardt for å finne en løsning for tilleggsadressenavnene, som alle kan være fornøyde med. I møtet den 03.03.2017 vedtok Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) at

Alle hjemmelshavere som har fått tildelt veiadresse til bygg på sin eiendom, må gi tilbakemelding om hvilken språkform de vil at kommunen skal tildele adressetilleggsnavnet på. Disse navnene føres i matrikkelen. De hjemmelshaverne som ikke gir tilbakemelding, får ikke tildelt adressetilleggsnavn.

Kommunen har utarbeidet et skjema som kan benyttes for å gi kommunen melding om valg av språkform på adressetilleggsnavnet. Dette skjemaet er på kopling nederst i artikkelen. Navnene som kan velges, framgår av dette skjemaet.

Folkeregisteret får først dataprogram som kan håndtere adressetilleggsnavn neste år. De som velger bygdenavnene som tilleggsnavn, får dem derfor som del av den offisielle adressen først i 2018.

Bruken av adressetilleggsnavnene

Adressetilleggsnavnene kommer før veiadressen i post- og bostedsadresser, som i følgende eksempler fra Buolbmát/Polmak:

            Ole Per Hansen                                  Ole Per Hansen                      Ole Per Hansen

            Buolbmát/Polmak/Pulmanki   eller:     Buolbmát                    eller:    Polmak                          eller:

            Polmakveien 2145                             Polmakveien 2145                 Polmakveien 2145

            9845 TANA                                       9845 TANA                           9845 TANA

 

           Ole Per Hansen                                  Ole Per Hansen                      Ole Per Hansen

            Pulmanki                                eller:    Buolbmát/Pulmanki    eller:   Buolbmát/Polmak       eller:

            Polmakveien 2145                             Polmakveien 2145                 Polmakveien 2145

            9845 TANA                                       9845 TANA                              9845 TANA

 

            Ole Per Hansen                                 

            Polmak/Pulmanki                  

            Polmakveien 2145                            

            9845 TANA              

 

Og følgende eksempler fra Juovlavuotna/Austertana:         

            Hans Ole Olsen                                  Hans Ole Olsen

            Juovlavuotna/Austertana        eller     Juovlavuotna/ Jouluvuono    eller

            Austertanaveien 6521                        Austertanaveien 6521

            9845 TANA                                       9845 TANA

 

            Hans Ole Olsen                                  Hans Ole Olsen

            Austertana/Jouluvuono          eller     Juovlavuotna                      eller

            Austertanaveien 6521                        Austertanaveien 6521

            9845 TANA                                       9845 TANA

 

             Hans Ole Olsen                                  Hans Ole Olsen

             Austertana                              eller     Jouluvuono

            Austertanaveien 6521                        Austertanaveien 6521

            9845 TANA                                       9845 TANA

 

Følgende form kan ikke velges, fordi navnet blir på mer enn 25 tegn (posisjoner):

           Hans Ole Olsen                                 

            Juovlavuotna/Austertana/Jouluvuono           

            Austertanaveien 6521                       

            9845 TANA