Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Bygde- og grendenavn i Tana er oversendt stedsnavntjenestene for foreløpig tilråding

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) behandlet saken om fastsetting av skrivemåten av bygde- og grendenavn i Tana den 01.09 i år. Vedtaket, sammen med saksframlegg og uttalelsene som kom inn i saken, er oversendt de stedsnavntjenestene for endelig tilråding. Takk til alle som er kommet med merknader til navnene.

Etter at kommunen har mottatt en foreløpig tilråding fra stedsnavntjenestene, vil skrivemåten av stedsnavnene bli sendt på ny høring i kommunen, før de oversendes stedsnavntjenestene for endelig tilråding. Først etter dette, kan utvalget få navnene til sluttbehandling.

Tana kommune takker alle som er kommet med merknader til veinavnene. Kommunen har dessverre ikke hatt kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.
 
I dokumentet nedenfor er vedtaket i saken.