Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24

Her kan du laste ned saksfremlegget.

Lenke til budsjettforslaget med utfyllende informasjon.

Forslag til oppdatert gebyrregulativ der endringer fremgår.

Oversikt over de foreslåtte tiltakene i driftsbudsjettet. Her en en rapport over driftstiltak der også tiltak som ikke er foreslått er med.

Oversikt over de foreslåtte tiltakene i investeringsbudsjettet. Her en en rapport over investeringstiltak der også tiltak som ikke er foreslått er med.

Konsekvensjustert budsjett på hovedpostnivå, og på detaljnivå.

Her finner du et omfattende notat om selvkostberegninger for vann, avløp, renovasjon og feiing.