Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Tana formannskap har i møte 28.11.2019 gitt sin innstilling til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 12.12.2019.
Ordfører. 
------ 

Formannskapets innstilling
Retningslinjer for seniorpolitikk for 2020 

------
Budsjettdokumenter
Saksframlegg Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023