Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Offentlig ettersyn: forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Tana formannskap har i møte 29.11.2018 gitt sin innstilling til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no Endelig behandling skjer i kommunestyret den 13.12.2018. Ordfører

Her kan du laste ned forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022.
Dette er formannskapets  innstilling til budsjett og økonomiplan vedtatt i sitt møte torsdag 29. november. 

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 

Budsjett 2019 økonomiplan 2019-22 - rådmannens forslag.pdf
Alle driftstiltak sortert alfabetisk.pdf
Alle investeringstiltak sortert alfabetisk.pdf
Gebyrer 2019.pdf

Uttalelser til budsjettet.pdf
Uttalese til budsjett 2019 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf
Uttalese til budsjett 2019 - Eldrerådet.pdf
Budsjett 2019 - utttalelse fra fagorganisasjoner.pdf

Uttalelser etter FSKs behandling:
Uttalelse fra plasstillitsvalgte ang budsjett 2019.pdf
Uttalelse til kommunestyret fra helsestasjonslege 03.12.18.pdf
Uttalelse ang tanabru skole.pdf
møte i utdanningsforbundet 28.11.18.pdf
Elevuttalelse Austertana skole.pdf
Uttalelse til kuttforslag styrkingstimer.pdf
Utdanningsforbundet uttalelse Kulturskolerektor.pdf
Utdanningsforbundets uttalelse, nedleggelse av Austertana skole.pdf
Utdanningsforbundets uttalelse, Voksenopplæring.pdf
Uttalelse Foreldrerådets arbeidsutvalg tanabru skole.pdf
Kommentarer til budgjettforslag 2019 fra HTV FF Tana.pdf
Uttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon.pdf

30. november:
Det gjøres oppmerksom på at det er en feil i innstillingen ang eiendomsskatt. Det er foreslått satser for generell skattesats og bolig/fritid på hhv 4 promille og 3,25 promille. Det riktige skal være hhv 4,5 promille og 3,75 promille. Det er en skrivefeil som ikke påvirker tabeller eller inntektsanslag som bygger på de riktige satsene.