Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Offentlig ettersyn: Formannskapets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

I denne saken er formannskapets innstilling til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018. Formannskapet har behandlet saken i dag, og på samme måte som tidligere år innstilt rådmannens forslag til budsjett og økomiplan overfor kommunestyret.

Saken skal behandles av kommunestyret den 18. desember. Innspill kan gis til postmottak@tana.kommune.no senest 17. desember.

Kontaktpersoner i saken er ordfører Frank Ingilæ (464 00 201) og rådmann Jørn Aslaksen (464 00 202).

2014-11-27 Ler mer....