Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Vedtatt i kommuenstyret 15.12.2011.
2012-01-03 Les mer...

Vedtak - Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Kommunestyret behandlet Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 i møte 15.12.2011. Her finner saksprotokollen og vedtaket.
2011-12-15 Les mer...

Formannskapets innstilling til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Tana formannskap sin innstilling til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 15.12.2011.
2011-12-01 Les mer...