Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak - Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014

Kommunestyret behandlet i møte 15.12.2010 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014. Her finner lese vedtaket i saken.

2010-12-20 Les mer...

Formannskapets innstilling til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014

Tana formannskap sin innstilling til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no Endelig behandling skjer i kommunestyret den 15.12.2010.

2010-12-01 Les mer...

Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Det er et stramt budsjett og økonomiplan som legges fram til politisk behandling. Det er likevel gitt rom for investeringer i forbindelse med omstruktering innenfor pleie- og omsorgssektoren.

2010-11-25 Les mer...