Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Tips og opplæringsdokumenter til bruk av kommunale mobiler

Her er noen tips som vil hjelpe deg i bruk av de kommunale mobilene. I artikkelen er det flere dokumenter som du kan lese og event laste ned. Det er tips om hvordan sette over telefonsamtaler, etablere mobilsvar, melde inn og ut av grupper etc...
Her er noen nødvendige tips;
Husk å sette mobilen på lading når du går fra jobb
Husk å sette blåtann hodesettet på lading når du går fra jobb
For de som ikke deler telefoner med andre, be om assistanse for å få koblet telefonen mot kalender og e-post.
Bruk Outlook aktivt i å sette opp avtaler. Har du lunsj til faste tider, sett opp disse med repetisjon.
Dette gjør det enklere for sentralbordet å gi et best mulig svar på henvendelser.