Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Brosjyre om Tanamunningen naturreservat

Tana kommune har på oppdrag av Fylkesmannen i Finnmark laget en brosjyre om Tanamunningen naturreservat. Målgruppen for brosjyren er lokalbefolkning og tilreisende- alle som har lyst til å lære mer om et særpreget og unikt område i vår kommune.

Tanamunningen naturreservat omfatter elvedeltaet til Tanavassdraget. Området er vernet for å ta vare på et stort og særpreget deltaområde med internasjonal betydning som raste og oppholdsområde for våtmarksfugl. Reservatet har Nord-Norges største sammenhengende strandenger og en interessant elvestrandsvegetasjon.

Du kan laste ned brosjyren nedenfor.

Velkommen til Tana kommune og til Tanamunningen naturreservat!