Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

En produksjon av Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) og Nord-Trøndelag Teater (NTT) i t

BRENNAKTUELT TEATER OM SAMISK FOREGANGSKVINNE:

«ELSA LAULA - kvinnen som sprengte grenser - dihte staalehke nyjsene» Omtalt i 1921 som ”Nordens mest fria kvinna”
"Dom har forsökt, och det har dere också, med hot, mutor, løgner och fortal å tystna meg. Forsøkt att skremma meg til tystnad. Och jag har varit tyst lenge nu, og ingenting skjer med samesaken!" (sitat Elsa Laula Renberg 1929)

6. november kl 1900, på Tana Miljøbygg- Deanu Birasvisti

Elsa Laula Pressebilde4_200x300

Elsa Laula Renberg var 6-barnsmor, og hun var en politiker som sprengte grenser. Hun ble født for 136 år siden, var med og stiftet verdens første sameforening i 1904, og hun var drivkraften bak det første landsdekkende samemøte i Trondheim 6.februar 1917. Denne dagen feires nå som samenes nasjonaldag i fire land.
I 1904 ga Elsa Laula ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tar for seg samiske problemstillinger som alkoholproblemer, fattigdomsproblemer, skole- og språkforhold og retten til land og vann. Særlig de to siste temaene fremstår som brennaktuelle den dag i dag.
Elsa Laula Renbergs livshistorie går rett inn i kjernen av hva jubileene for stemmeretten og språkåret 2013 samt grunnlovsjubileet 2014 handler om. Forestillingen tar for seg både hennes liv som privatperson og hennes liv som politiker. Omsorgen for storfamilien, deltagelse i reindrifta under alle forhold og tiltakende møtevirksomhet og reising i forbindelse med kampen for et rettferdig liv for seg og sitt folk, kampen for bedre sameksistens på tvers av grenser – alt dette skulle hun klare samtidig. Hvilke forutsetninger må til for at et menneske skal klare alt dette? Konflikten mellom liv og lære kan bli tydelig for en som står fram for en sak, og kritikken nådeløs om man feiler. Elsa Laula døde ung, bare 54 år gammel, men hun rakk allikevel å utrette mye.
Åarjelhsaemien Teatere (ÅST), Nord-Trøndelag Teater (NTT) har sammen laget forestillingen om den samiske kvinnen som sprengte grenser. Nordland Teater har også vært samarbeidspartner med turné og teknisk. I Finnmark gjøres turnéen i samarbeid med Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Den Kulturelle Skolesekken.
- Elsa Laula er et forbilde, ikke bare for oss samer, men også for alle andre, menn som kvinner. Hun er et menneske som torde å stå imot trykket fra andre og onde rykter, og bare fortsatte å kjempe for det hun trodde på, sier teatersjef Ada E. Jürgensen ved ÅST.