Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Brannøvelse i Harrelv 22.10.2008

Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe og Tana brannvesen gjennomførte tirsdag 22.10.2008 en fullskala brannøvelse i Harrelv. Øvelsen ble i hovedsak gjennømført for å øve samhandling mellom Sivilforsvaret og kommunens brannvesen men også for at mannskapene i FIG skulle få praktisk trening i brannslukking.
Brannøvelse -bilde 754

  1 / 6 
 
Brannøvelse1 
Brannøvelse1
 


Det gamle bolighuset var i svært dårlig forfatning og sto dessuten nært riksveg 890.  Det måtte derfor tas sikkerhetsforanstaltninger for å trygge trafikken langs vegen.  FIG-enheten har i reelle brannsituasjoner spesielt god kapasitet til å frambringe store mengder slukkevann.  Også under denne øvelsen kunne mannskapene nyte godt av rikelig med vann.  Mannskapene gjennomførte flere slukkinger av bygningen for deretter å tenne på på nytt.  Slik fikk flere av mannskapene prøvd seg som stråleførere. 

 
Kjell Nilssen
brannsjef