Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Botjenesten er etablert som egen virksomhet og fått nye telefonnr.

Botjenesten har vært en del av Hjelpetjenesten, men etter en grundig vurdering av organiseriringen ble det besluttet å skille ut Botjenesten som egen virksomhet fra 1. juli 2011.

Nå er den nye lederen, Solgunn Rasmussen på plass. Hun er en tanajente som har arbeidet på botjenesten før, og etter noen år utenbygds så er hun tilbake. I forbindelse med etableringen av virksomheten har Botjenesten fått nye telefonnr., og de er;

Tlf. Navn
46400330 Hovednummer Botjenesten
46400331 Leder Botjenesten, Solgunn Rasmussen
46400332 Inger Anne Kristoffersen
46400334 Lise Johnsen
46400337 Omsorgsbasen
46400338 Leilighet2
46400339 Leilighet 6
46400340 Barneavlastinga
46400341 Leilighet 7
46400342 Leilighet 1