Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter og næringsarealer i Tana etter at kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra ble vedtatt i juni 2014.

2014-08-28 Les mer...

Går du med byggeplaner? Kommunen har byggeklare boligtomter ved Tana bru.

I det nyeste boligfeltet ved Tana bru, Duovvegeaidnu, er det stor etterspørsel etter tomtene. Fjorten (14) av tomtene er allerede bebygd, mens ytterligere elleve (11) tomter er tildelt eller bortfestet. Samtidig har det vært stor aktivitet i nabofeltet, Luossa- og Diddegeaidnu. Der er det kun 2 ledige tomter igjen.

2014-08-28 Les mer...