Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Går du med byggeplaner? Kommunen har byggeklare boligtomter ved Tana bru.

I det nyeste boligfeltet ved Tana bru, Duovvegeaidnu, er det stor etterspørsel etter tomtene. Kun tolv (12) av tomtene er ledige. Femten (15) av tomtene er allerede bebygd, mens ytterligere åtte (8) tomter er tildelt eller bortfestet. Samtidig har det vært stor aktivitet i nabofeltet, Luossa- og Diddegeaidnu. Der er det ingen ledige tomter igjen.

2016-11-03 Les mer...

sist oppdatert 31.10.17

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter og næringsarealer i Tana etter at kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra ble vedtatt i juni 2014.

2014-08-28 Les mer...