Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Sist oppdatert 16.03.2020

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter i Tana etter detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt ble vedtatt i juni 2018.

2019-06-05 Les mer...
Nytt bilde_200x133

Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde

Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til framtidig gravlund. Det blir åpent møte om planforslaget torsdag 3.mai 2018. Høringsfristen er 30.mai 2018.

2018-04-18 Les mer...

Går du med byggeplaner? Kommunen har byggeklare boligtomter ved Tana bru.

I det nyeste boligfeltet ved Tana bru, Duovvegeaidnu, er det stor etterspørsel etter tomtene. Kun tolv (12) av tomtene er ledige. Femten (15) av tomtene er allerede bebygd, mens ytterligere åtte (8) tomter er tildelt eller bortfestet. Samtidig har det vært stor aktivitet i nabofeltet, Luossa- og Diddegeaidnu. Der er det ingen ledige tomter igjen.

2016-11-03 Les mer...