Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige tomter og næringsarealer i Tana

Oversikt over ledige tomter og næringsarealer i Tana.

2011-03-02 Les mer...

Byggeklare tomter i Sieiddájohguolbba boligfelt i løpet av sommeren

Utbyggingen av vei, vann og avløp i Sieiddájohguolbba boligfelt starter nå i mai. Det er 35 tomter som blir klare for utbygging i løpet av sommeren. Foreløpig er 6 tomter tildelt. Entreprenøren kommer med maskinene allerede i neste uke, og fra 18.mai regner vi med at det foregår grunnarbeid kontinuerlig fram til august måned.
2010-05-04 Les mer....

Tana kommunes boligplan for 2010 - 2013

Kommunestyret har i møte 15.12.2009 vedtatt ny plan for kommunens boligpolitikk for perioden 2010 - 2013. Planen legger bl a føringer for hvordan kommunen skal legge til rette for at innbyggere som har det vanskelig i boligmarkedet skal få forsvarlige boforhold.

Det overordnede mål for kommunen er at alle "... skal kunne etablere seg og bli boende i en god bolig i et godt bomiljø."
2010-02-04 Les mer...

Du kan påvirke utformingen av din egen tomt!

70 nye boligtomter ved Tana bru

Nå har du mulighet til å være med å påvirke utformingen av din egen, nye boligtomt ved Tana bru. Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok i møtet den 27.03.2009 å legge forslag til reguleringsplan for Sieiddájohguolbba Vest boligfelt ut til offentlig ettersyn.
2009-04-23 Les mer...

Reguleringsplan for Sieiddájohguolbba Vest boligfelt - offentlig ettersyn

Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok i møtet den 27.03.2009 at forslag til reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Vest boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn.
2009-04-23 Les mer...

Nye boligområder i Tana kommune

Planleggingen av et nytt stort boligfelt på Sieiddajohguolbba tas opp igjen. Samtidig starter regulering av et lite boligfelt på elvesida av veistasjonen i Skiippagurra.
2008-12-20 Les mer...