Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Boligtilskudd for tilpasning av bolig

Deanu gielda - Tana kommune har for 2013 fått tildelt boligtilskudd for videre tildeling. Tilskuddet kan gis til utbedring av bolig for husstander der minst ett medlem har nedsatt funksjonsevne, og det er direkte behov for spesialtilpassning av boligen. Ordningen er sterkt behovsprøvd, og husstandens boligsituasjon og økonomi er avgjørende for tildeling av tilskudd.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger om ordningen fås ved henvendelse til Bygg- og anleggsavdelingen ved boligveileder, tlf 464 00231.

Søknadsfrist 2.7.2013