Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Boftsa barnehage

Boftsa barnehage er en del av Boftsa oppvekstsenter, og eies og drives av Tana kommune

Barnehagen startet i 1990 og var da privat. I 1996 ble barnehagen overført til Tana kommune

I 2006 ble barnehagen en del av Boftsa oppvekstsenter.

Boftsa barnehage ligger 2 mil mot Nord fra Tanabru sentrum.

Barnehagen er godkjent for 14 plasser,1 til 6 år, men har mulighet for utvidelse om det blir nødvendig.

Barnehagen har også mulighet for samisk tilbud om dette er ønskelig.

Leken er en sentral aktivitet i barnehagen, og leken skal være en arena for barns utvikling, læring og sosial og språklig samhandling i barnehagen.


Ledelse:

Virksomhetsleder/rektor: Marit Linda Johnsen tlf:45517761

e-post: marit.linda.johnsen@tana.kommune.no

Styrer/pedagogisk leder: Kirsten Berit Hætta Guttorm.  tlf 45517768

e-post: kirsten.berit.haetta.guttorm@tana.kommune.no

Kontaktinfo:

Besøksadresse: Tanafjordveien 2102,  9841 Tana   Tlf 45517769